Tagadi

RAKEND

15.-17. September

2023

Rakendisport

Koolisõit

Rakendivõistlustel on koolisõit esimene ala ja võrreldav ratsutamise koolisõiduga. See koosneb kohustuslikest järjestatud kujunditest, mida sõidetakse 100×40 meetrisel ristkülikul. Harjutused koosnevad kiiruse ja allüüride üleminekutest, erineva suurusega ringidest, peatustest ja taandamisest. Alati hinnatakse rakendit kui tervikut, mitte hobuseid ja kutsarit eraldi.

Maraton

Maraton on teine võistlusala ja võrreldav ratsutamises kolmevõistluse krossiga. Maastikusõidu rada on kuni 18 km pikk ja koosneb looduslikest takistustest (järsud pöörded, veetakistused ja künkad) ning ehitatud takistustest nagu näiteks labürindid. Rada jagatakse viieks eri osaks, kusjuures iga osa peab läbima määratud allüüris. Osad peab läbima etteantud kiirusel – ei liiga kiiresti ega liiga aeglaselt.

Täpsussõit

Viimane rakendispordi ala on täpsussõit, sellega testitakse hobuse vormisolekut ja paindlikkust peale maratoni. Juht peab kitsalt seatud koonuste vahel täpselt manööverdama. Täpsusrajale on läbimiseks paigutatud nummerdatud takistused/koonused, mille peal on pallid – need on mahaaetavad ja asetatud laiusega vankri laius+30 cm. Täpsussõit otsustab võistluse lõpliku paremusjärjestuse.

Täname partnerit:

Tagadi Rakend 2023

2023.a. korraldame rahvusvahelisse kalenderplaani kuuluva 3* taseme võistluse, kus on kavas võistlusklassid ponied ja hobuste üherakenditele (horse and pony singles) ning ponied ja hobuste paaridele (horse and pony pairs). Lisaks rahvusvahelisele mõõduvõtule peame maha ka kohaliku karikasarja finaali.

Meist

Kes me oleme?

Oleme rakendispordi entusiastid, kes arendavad Tallinna lähistel Tagadil koostöös Eesti ja muude Euroopa riikide parimate spetsialistidega spetsiaalselt hoburakendite spordile suunatud keskust.

Scroll to Top